Rolf Tilly

Paul, de Floh

E klänner Floh mit Name Paul
is vun dehääm aus ziemlich faul.
Muss e wo anne aus irchendämm Grund,
huppst er net hie, er nemmt sich e Hund.
Fer eiliche Sache, so duut er vezehle,
duut er sich als e Windhund wähle.
Hat er awwer Zeit, der faule Schlaggel,
waat er ääfach uff e Daggel. -
Paradox klingt´s schun jetzt aus moim Mund:
Paul, de Floh is e fauler Hund!