Rolf Tilly

Kur-Vierzeiler

Mit Vollwertkoscht un Gimmnaschdigg
werd mancher dinn, wo vorher digg,
un kummt als Derrfiddl reduur -
des is de Sinn vun ännrer Kur!